Vanaf vandaag kunnen eigenaren van niet-woningen ook in de gemeente Het Hogeland een vergoeding aanvragen voor de waardedaling van hun object. Sinds 7 mei jl. was dit al mogelijk in de gemeente Eemsdelta.

Regeling waardedaling niet-woningen van IMG
Door aardbevingen als gevolg van gaswinning kan een bedrijfspand of zakelijk object minder waard zijn geworden. Denk daarbij aan een kantoorpand, een winkel of een agrarisch bedrijf, maar ook andere objecten, zoals een autowasplaats. Waardedaling van deze objecten wordt onder bepaalde voorwaarden door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vergoed via de regeling waardedaling niet-woningen. Deze regeling gaat dus over zakelijke objecten die niet als woning gebruikt worden. De waardedaling kan oplopen tot maximaal 12% van de WOZ-waarde.

Voor wie is deze nieuwe regeling?
De waardedalingsregeling biedt een vergoeding voor het verschil in waarde dat is ontstaan doordat een object in het gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Het kan betekenen dat het object minder waard is geworden of dat het object minder hard in waarde is gestegen wanneer er geen aardbevingen waren geweest. De regeling is bedoeld voor (mede-)eigenaren die op 16 augustus 2012 een zakelijk object in hun bezit hadden in het gebied waar we de waardedaling hebben vastgesteld.

Vergoeding in acht categorieën
In het waardedalingsgebied zijn acht zwaartecategorieën vastgesteld. De kern van het waardedalingsgebied ondervindt de meeste impact en heeft dan ook de hoogste zwaartecategorie. Daar vandaan daalt de zwaarte naar de randen van het gebied.

Vragen WOZ-waarde bij gemeente Het Hogeland
De hoogte van de vergoeding bij IMG is vervolgens afhankelijk van de WOZ-waarde van het object, het eigendomspercentage, de plek binnen het waardedalingsgebied en welke zwaartecategorie daarvoor is vastgesteld.

De WOZ-waarde is terug te vinden op het taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van belastingjaar 2023. U kan het ook vinden op het aangifteformulier inkomstenbelasting. Heeft u daar vragen over? Neem dan per mail of telefoon contact op met de gemeente Het Hogeland via 088 – 345 88 88 of gemeente@hethogeland.nl. Het kost wat tijd om de juiste informatie te verzamelen. U wordt binnen twee werkdagen teruggebeld door de gemeente Het Hogeland als u uw vraag per telefoon stelt.

Aanvraag in fasen
We voeren de regeling gefaseerd in. Eigenaren van zakelijke objecten in de gemeente Het Hogeland kunnen nu ook via onze website een aanvraag indienen. Door dit gefaseerd te doen, ontvangen zij snel een besluit van ons. Hierna volgen weer andere gemeenten binnen het waardedalingsgebied.

Meer weten over de regeling?
Op onze website staat een nieuwsbericht over dit onderwerp. We communiceren gericht naar ondernemers en agrariërs wanneer zij een aanvraag kunnen doen. U vindt hier ook een brochure waarin u meer kunt lezen over de regeling waardedaling niet-woningen.